Open call do wystawy "Życie jest podwórkiem"

Wystawa analizuje pojęcie wolności w kwestiach podwórkowej przynależności i mikro-miast jakimi są bloki.

Szukamy prac, działań, aktywności wykonywanych w różnych mediach. Dla finalistów open call'u przewidujemy honoraria. Wystawa organizowana jest w ramach festiwalu Inspiracje, a jej finalna odsłona pokazana zostanie w przestrzeniach Trafostacji Sztuki w Szczecinie w terminie lipiec-wrzesień 2018. Regulamin, formularz oraz dane do kontaktu na stronie internetowej wydarzenia - : http://inspiracje.art.pl.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.01 - 23.03.2018 r.