OPEN CALL "Życie jest podwórkiem."

OPEN CALL "Życie jest podwórkiem."

Zapraszamy do zgłaszania swoich prac do wystawy "Życie jest podwórkiem", którą będzie można oglądać od lipca do września 2018 w ramach festiwalu Inspiracje w Szczecinie.

Wystawa ma na celu zbliżenie się do grup społecznych zamieszkujących blokowiska wielkich miast oraz ich analizę w kontekście wolności. Wydarzenie odbędzie się
w ramach festiwalu "Inspiracje" w przestrzeniach Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Do wystawy zgłosić się mogą nie tylko artyści wizualni, zaproszeni są również animatorzy kultury, poeci, muzycy, takcerze i aktorzy. Jedynym warunkiem jest odniesienie się do opisanej przez organizatorów tematyki.

Prace zaopatrzone w formularz można zgłaszać do 23 marca 2018 r.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie festiwalu Inspiracje - http://inspiracje.art.pl/

______________________
info. Samorząd Studencki