„Wyobraźnia i Rygor. Polska sztuka współczesna z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich” - konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Muzeum Miejskie Wrocławia oraz Grażynę i Jacka Łozowskich.

Warto wybrać się do Pałacu Królewskiego - oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia i obejrzeć wystawę „Wyobraźnia i Rygor. Polska sztuka współczesna z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich”. Wystawa powstała z prawdziwej pasji kolekcjonerów i organizatorów. To blisko 160 prac współczesnych polskich twórców, m.in.: Andrzeja Gieraga, Tadeusza Kantora, Koji Kamoji (artysty pochodzącego z Japonii, a mieszkającego w Polsce), Jerzego Nowosielskiego, Marii Jaremy, Wandy Gołkowskiej, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, a także wrocławian: Józefa Hałasa, Stanisława Dróżdża, Waldemara Cwenarskiego. Dzieła są zachwycające, a ekspozycja, czynna do 11 marca, została doskonale zaaranżowana. 

Grażyna i Jacek Łozowscy oraz Muzeum Miejskie Wrocławia organizują konkurs dla wszystkich chętnych. Żeby wziąć w nim udział, trzeba obejrzeć wystawę „Wyobraźnia i Rygor...” i napisać artykuł (o objętości od 4 do 6 tys. znaków) na temat wybranego przez siebie obrazu oraz jego autora. Prace przyjmowane są do 13 lutego. Można je składać w wersji papierowej w Muzeum Miejskim Wrocławia, Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław, lub elektronicznie, wysyłając e-mail pod adres: ewapluta@mmw.pl. Prace będą oceniane anonimowo, więc muszą być oznaczone pseudonimem lub znakiem. Tak samo powinna być oznaczona osobna, zamknięta koperta z danymi identyfikującymi autora oraz dołączonym oświadczeniem autora o zgodzie na nieodpłatną publikację artykułu w dowolnym medium i formie (internet, prasa, publikacja książkowa, itp.) przez organizatorów.

Prace oceni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Waldemara Okonia, w komisji pracować będą: dr Sylwia Świsłocka-Karwot, dr Andrzej Saj, Grażyna i Jacek Łozowscy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 lutego w Pałacu Królewskim.

Do wygrania są nagrody: 1500 złotych (dla laureata pierwszego miejsca), 1000 złotych (dla laureata drugiego miejsca), 500 złotych (dla laureata trzeciego miejsca) oraz nagrody rzeczowe lub finansowe niezależnie ufundowane przez sponsorów: Rotary Club Wrocław-Centrum, Muzeum Miejskie Wrocławia, „Rezydencję Piasek”, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego „Quart”, Kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych „Format”, Grażynę i Jacka Łozowskich. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane razem z reprodukcją wybranego obrazu w „Gazecie Wrocławskiej”, która jest partnerem konkursu, kwartalniku „Quart” i kwartalniku „Format”. Organizatorzy przewidują też zbiorową publikację w wydaniu książkowym.