Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz trzynasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka.

Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim 
humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Nasi dotychczasowi laureaci to między innymi 
dr Łukasz Binkowski - pomysłodawca i inicjator akcji „SOS – Uczelnie Schroniskom”, dr Tomasz Samojlik - autor i ilustrator serii 
książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, dr Agata Kołodziejczyk – biegająca maratony biolożka, aktywnie popularyzująca astronomię.


Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów znajduje się na stronie internetowej Klubu:
http://klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka