Salon Ilustratorów 2018

Salon Ilustratorów 2018

PEGAZIK – XVII POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI

12.12.2017

SZANOWNI PAŃSTWO – DRODZY ILUSTRATORZY

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy tak licznie zechcieliście uczestniczyć w dotychczasowych edycjach Salonu Ilustratorów. Cykl ten, zapoczątkowany w roku 2003, cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem. Jak co roku, wystawa gości w wielu miastach Polski zbierając znakomite opinie.


Zapraszamy Państwa do udziału w Salonie Ilustratorów 2018, który towarzyszyć będzie kolejnym XVII POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI – PEGAZIK, odbywającym się w dniach 23 - 25 marca 2018 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości Krystyny Michałowskiej, zorganizowana w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.
Spodziewamy się też wystaw polskiej i czeskiej Sekcji IBBY.

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców, dlatego też Salon usytuowany jest na ekspozycji targowej. W nadchodzącej edycji Salonu Ilustratorów zapraszamy wszystkich autorów prac zakwalifikowanych na wystawę do osobistego udziału w Targach w specjalnie zorganizowanym Dniu Kariery, którego celem jest umożliwienie uczestnikom Salonu nawiązania współpracy z branżą wydawniczą.

Salon Ilustratorów 2018 zaproszony już został, do kolejnych prezentacji tak w Poznaniu (CK Zamek) i Wielkopolsce, jak i w innych miastach Polski.


Zachęcamy do udziału w Salonie Ilustratorów 2018. Wystawę przygotuje i czuwać nad nią będzie Karolina Szotkiewicz z Działu Wystaw Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Prace prosimy nadsyłać do 15 stycznia 2018 roku, bezpośrednio na jej adres:

Karolina Szotkiewicz
Dział Wystaw, Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. (61) 64 65 209,
kom. 500 695 749
e-mail: k.szotkiewicz@ckzamek.pl

UWAGA:
Przewidujemy prezentację do 6 prac jednego Twórcy. Ze względu na bezpieczeństwo wystawy nie planujemy eksponowania oryginałów prac. Prosimy o nadsyłanie dobrej jakości wydruków, w formacie A4 - A3.
Na odwrocie każdego z wydruków powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł książki, do której wykonana została ilustracja, numer telefonu autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania
na wystawie.

Prosimy również o podanie danych do Katalogu:
- imię i nazwisko,
- krótki biogram,
- telefon,
- e-mail;
- dane dotyczące samych ilustracji: w podpisach pod ilustracje – tytuł utworu
(w przypadku opublikowanych dzieł – tytuł książki, wydawnictwo i rok wydania).

Katalog będzie ilustrowany, prosimy więc o nadesłanie pocztą elektroniczną dwóch proponowanych przez Państwa do publikacji w katalogu ilustracji (układ pionowy),
w rozdzielczości 300 DPI, a także podpisów do nich.

Prosimy o równoczesne przesłanie Formularza z powyższymi danymi na warszawski adres Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, gdzie przygotowywany będzie Katalog:

Lidia Sadowska
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156 (V klatka), 00-116 Warszawa
tel. (22) 850 34 76,
kom. 600 871 810
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Udział w Dniu Kariery jest dla zakwalifikowanych do Salonu twórców nieodpłatny. Organizatorzy nie zapewniają jednak pokrycia kosztów przyjazdu do Poznania i noclegów. Każdy z zakwalifikowanych do Salonu artystów otrzyma oddzielne powiadomienie wraz z prośbą o deklarację udziału w Dniu Kariery oraz dokładnymi informacjami dotyczącymi organizacji tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do osobistych odwiedzin Targów. Oczekujemy w Poznaniu!

Katarzyna Kamińska
Komisarz Targów,
Członek Zarządu PTWK

Załączniki