Konkurs na kuratorów Galerii MD_S!!

Konkurs na kuratorów Galerii MD_S!!

Ogłaszamy konkurs na kuratorów galerii sztuki MD_S we Wrocławiu!!

Konkurs na stanowisko kuratorów wystaw Galerii Sztuki Współczesnej MD_S przy ul. Bolesława Chrobrego 24.

Samorząd Studencki ogłasza konkurs na stanowiska kuratorskie wystaw w Galerii MD_S na rok kulturalny 2017/2018.

Celem konkursu jest wyłonienie kuratorów wystaw oraz spójnej koncepcji funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych im. E.Gepperta MD_S we Wrocławiu w roku kulturalnym 2017/2018 (30 października 2017 - 30 września 2018)

Oferta skierowana jest do studentów i doktorantów ASP Wrocław, którzy ukończyli II semestr studiów. (Nie ma limitu wieku dla kuratorów galerii, jednak osoby powyżej 26 roku życia będą otrzymywać niższe wynagrodzenie, ponieważ jest to związane z rozliczaniem składek ZUS).

Oczekiwania:

-Aktywność twórcza (artystyczna, kulturalna, społeczna) w tym również poza uczelnią.

-Dokonania w zakresie pisemnego komentowania, interpretowania zjawisk kulturalnych, artystycznych i społecznych.

Zakres obowiązków:

- przygotowanie projektów wystaw sztuki współczesnej, z naciskiem na wrocławskie środowisko artystyczne.

- prowadzenie strony www

- organizacja i prowadzenie wernisaży

- promocja wystaw w internecie, prasie itp

- kontakt z Władzami uczelni ASP Wrocław

- prowadzenie rachunkowości, rozliczanie faktur w księgowości

- przygotowanie sprawozdania rocznego z działań w Galerii MD_S

- nadzór nad mieniem galerii

Regulamin konkursu na stanowisko kuratora wystaw w Galerii MD_S na rok kulturalny 2017/18

I ETAP:

Oczekiwane są zgłoszenia zespołowe (2-3 osoby), które powinny zawierać

- list motywacyjny zespołu,

- indywidualne CV każdego członka zespołu

- indywidualne portfolio każdego członka zespołu

- proponowany program funkcjonowania galerii (minimum jedna wystawa w miesiącu, minimum jedna wystawa w okresie wakacyjnym), projekt trzech planowanych wystaw lub innych projektów w Galerii MD_S z uwzględnieniem kontekstu miejsca i charakteru dzielnicy w lokalu na ul. Bolesława Chrobrego 24 we Wrocławiu.

II ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kuratorów Galerii MD_S 

Zgłoszenia na kuratorów Galerii MD_S powinny być zespołowe.

Aplikacje oceniać będzie Jury powołane przez Samorząd Studencki.

Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają odwołaniu.

Samorząd Studencki zastrzega, iż nowo wybrani kuratorzy będą musieli zorganizować przynajmniej jeden projekt kuratorski opiekuna poprzedniej kadencji, uwzględniając wystosowane przezeń założenia wystawy itp.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: samorzad@asp.wroc.pl do dnia 3 listopada 2017 r.

Powiadomienie wybranych osób o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną nastąpi do 5 listopada 2017 roku.

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.asp.wroc.pl nie później niż 13 listopada 2017 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem samorzad@asp.wroc.pl

Samorząd Studencki zastrzega iż odpowiadać będzie tylko na wybrane oferty.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu