Konkurs na mural

Konkurs na projekt i wykonanie architektonicznego muralu podkreślającego i promującego

historyczny i kulturowy charakter dzielnicy Bydgoszczy – Stary Fordon