Konkurs na projekt rzeźby, poświęconej pamięci Stanisława Pyjasa.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 15 września 2017 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest organizatorem konkursu na projekt rzeźby, poświęconej pamięci Stanisława Pyjasa.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania przedstawiającego koncepcję projektową rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja w Krakowie.
Nagrodami przewidzianymi do przyznania w konkursie są
I nagroda w wysokości 25.000,00 zł
II nagroda w wysokości 15.000,00 zł
III nagroda w wysokości 10.000,00 zł
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej CRP w Orońsku.
http://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1141,_konkurs_rzezbiarski_na_opracowanie_koncepcji_projektowej_rzezby_upamietniajacej_postac_stanislawa_pyjasa_

T
ermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 15 września 2017 r.