Konkurs na malarską interpretację hasła 'Armenia - tożsamość i miłość'

Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych oraz artystów legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem malarskim.

Organizowany przez Fundację Polsko - Ormiańską przy współpracy z Galerią Bardzo Białą i pod patronatem Ambasady Armenii w Polsce, ogólnopolski konkurs na pracę malarską Armenia - tożsamość i miłość ma na celu promocję jednostek wybitnie uzdolnionych artystycznie, a także uczczenie 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej w Polsce oraz 25 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii. 
Przewidywane nagrody to min. w pełni opłacony przez Organizatorów tygodniowy plener w Armenii połączony z pokonkursową wystawą zbiorową w Galerii Bardzo Białej oraz Nagroda Publiczności w wysokości 3 000 zł.  

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach:
Fundacji Polsko - Ormiańskiej w Warszawie http://fpo.iq.pl w zakładce "Konkurs"
 oraz Galerii Bardzo Białej w Warszawie http://galeriabardzobiala.pl

Zgłoszenia do I etapu przyjmować będziemy do 15 sierpnia na adres konkurs.armenia@fpo.com.pl