Konkurs na projekt logo dla Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (EIODO), unijny organ nadzorczy, razem z Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych Bułgarii (CPDP) ogłaszają konkurs na projekt logo dla Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, której są organizatorami w 2018 r.

W niniejszym piśmie chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia w nim udziału. [Link]

Naszym celem jest podnoszenie świadomości o tej ważnej konferencji i dyskusjach, które zostaną na niej przeprowadzone. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, na to jak technologia wpływa na nasze prawa podstawowe, w szczególności prywatność i ochronę danych osobowych. Konkurs na logo jest jedną z metod szerzenia zainteresowania wśród ważnych dla nas grup.

Cyfryzacja ma wpływ na wszystkie regiony świata oraz wszystkie dziedziny życia społeczeństw od rozrywki po naukę, od opieki zdrowotnej po zarządzanie, od finansów po rolnictwo. 

W związku z globalnym zasięgiem tego zjawiska, tematem naszej konferencji będzie etyka i cyfrowe życie oraz zbadanie jak nowe technologie wpływają na nasze prawa podstawowe, a także w jakim zakresie zasady etyczne mogą pomóc w opracowaniu bardziej zrównoważonego podejścia w świetle szybkiego tempa rozwoju technologicznego.

Więcej informacji o konferencji i konkurse znajduje się w załączonym dokumencie. 

Załączniki