Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 „Równowaga”

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawijące funkcjonowanie człwoieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju oraz upowszechnianie pojećia energii jako wspólnego dobra. 

Kategorie konkursu:

Technologia, Środowisko, Edukacja

***

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

***

W konkursie przewidziano pulę nagro 30 000 złotych a główna nagroda wyniesie 10 000 złotych.

***

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy złożyć do 31 stycznia 2018 roku na adres:

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

43-300 Bielsko Biała

ul Gazownicza 9 

***

Nadesłane projekty zostaną pokazane wiosną 2018 roku podczas cyklu wystaw w POlsce i za granicą.

***

Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej. Organizatorem jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

www.arting.flid.pl 

Załączniki