"L’ART DANS LES CITÉS"

("Sztuka małych miejscowości") Projekt rezydencji artystycznej w miejscowościach z sieci stowarzyszenia Petites Cités de Caractère (Miejsca z duszą) w Bretanii (Francja)

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Stowarzyszenie Petites Cités de Caractère w Bretanii (Francja), zrzeszające 24 gminy odznaczające się bogatym dziedzictwem architektonicznym i krajobrazowym, zaprasza sześciu artystów grafików polskich na 6-tygodniowy pobyt w lecie 2017 roku, celem stworzenia dzieł obejmujących tematykę dziedzictwa miasteczek bretońskich, w oparciu m.in. o sztukę plakatu.

Załączniki