Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2017

Muzeum Kresów w Lubaczowie rozpoczyna przygotowania do organizacji IX edycji ogólnopolskiego konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2017.

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym o 
zasięgu ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich profesjonalnych artystów. 
Do chwili obecnej odbyło się osiem edycji przeglądów rysunku: w 1993, 
1996,1999, 2002, 2005, 2008, 2011 i 2014 roku. Dotychczasowe konkursy 
objęte były honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który był również fundatorem Grand Prix.
W ramach przedsięwzięcia organizowany jest konkurs oraz wystawa 
pokonkursowa, której towarzyszył będzie katalog. W katalogu zamieszczone 
zostaną wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy oraz nagrodzone i 
wyróżnione. Powyższy katalog otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu, 
środowiska twórcze oraz biblioteki naukowe na terenie całego kraju.
Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Oficyna przy Muzeum 
Kresów w Lubaczowie oraz innych instytucjach w Polsce i za granicą w 
ramach programu promocji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w IX edycji konkursu Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego. Dokumenty do pobrania dostępne są na 
stronie internetowej Muzeum Kresów w Lubaczowie: 
www.muzeumkresow.eu/triennale-rysunku/2017.
Załączniki