Plakat firmujący 12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Zbliża się trzecia edycja konkursu na plakat Polskiego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni ogłasza konkurs na plakat firmujący 12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.  

Graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby i firmy zajmujące się projektowaniem reklamowym - to do nich, już po raz trzeci, skierowany jest konkurs, choć oczywiście prace może nadesłać każdy zainteresowany. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni i logotyp Miasta Gdynia oraz następujące teksty (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie): 12. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 20 - 27 maja 2017. Maksymalnie zaprezentować można trzy pomysły. 

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: konkurs@teatrgombrowicza.art.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat - R@Port.  Propozycje przyjmowane są do 15 marca. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł, zaś jego praca firmować będzie najbliższą edycję Festiwalu. 

Regulamin konkursu znaleźć można na stronie internetowej: www.teatrgombrowicza.art.pl 

Załączniki