Projekty dotowane

Dotacje przyznane w 2016 roku:

Gmina Wrocław

Obrazek 3

 • IX Festiwal Wysokich Temperatur
 • Wystawa "Przesilenie" w ramach projektu Hallo Wrocław 2016
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej,
 • Realizacja projektu Goerlitzer ART i Gorerlizer ART Student
 • Realizacja dwóch wystaw pt.: Wrocławska Szkoła Grafiki Warsztatowej i Labirynt
 • Zorganizowanie wystawy rzeźbiarskiej prac dyplomowych autorstwa Łukasza Rachwalaka i Rolanda Grabkowskiego na pl. Nowy Targ we Wrocławiu
 • Visiting Professors - wizyta Paul'a Catanese

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • IX Festiwal Wysokich Temperatur,
 • Zakup wyposażenia i oprogramowania do wybranych pracowni ASP oraz dla administratora sieci.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Obrazek 2

 • Najlepszy Dyplom Roku

Europejska Stolica Kultury

 • Spotkajmy się – Wrocław’2016/Let’s meet – Wrocław’2016
 • 12 Konkurs Gepperta
 • Sztuka z wrocławskim a`TEST`em
 • Goerlitzer Art
 • Ceramika i Szkło. Obszary sensualne

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • Filozoficzne zoo
 • Wizualizacja zagadnień naukowych - przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych

Inne

 • Goerlitzer Art
 • Pociąg do sztuki

Dotacje przyznane w 2015 roku:

Dotacje przyznane w 2014 roku:

Gmina Wrocław 
www.wroclaw.pl
Obrazek 3 

 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2014
 • Wydawnictwo albumowe- Zdzisław Nitka z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie  wystawy plenerowej
 • Festiwal Wysokich Temperatur
 • Przygotowanie i wydanie pisma artystycznego Format nr 68 
 • Wystawa pt.” To co zostało” w ramach projektu Hallo Wrocław 2016
 • Kompleksowa usługa kulturalna polegająca na zorganizowaniu wystawy rzeźbiarskiej prac dyplomowych autorstwa Karoliny Krawczyk i Anny Bujak na placu Nowy Targ we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl
Obrazek 2

 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
www.mkidn.gov.pl
 

Program EDUKACJA Priorytet- Edukacja artystyczna

 • Glass Zone- Strefa Szkła

Rozwój infrastruktury kultury Priorytet - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 • Zakup specjalistycznego sprzętu do CSU CI we Wrocławiu- 3 etap oraz wyposażenie pracowni i  biur w  budynku głównym ASP

Dotacje przyznane w 2013 roku:

Gmina Wrocław:
 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2013
 • Wydawnictwo albumowe: Ludwik Kiczura z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Festiwal Wysokich Temperatur
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki. Wizyta- A.Candiani i J.Mongrain
 • Przygotowanie i opublikowanie 65 numeru czasopisma Format
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej
 • Organizacja wizyty ks. Prof. Michała Hellera
 • Organizacja wizyty i wykładu „ Nadmiar magii, brak rozumu” prof. Włodzisława Ducha i Bartosza Muchy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"
 • Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego i mediacji sztuki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 11 Konkurs Gepperta
 • Zakup sprzętu specjalistycznego do nowo oddanego budynku ASP we Wrocławiu- Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności przy ul. Traugutta 19/21 we Wrocławiu- 2 etap

 • POKL.04.03.00-00-095/12
  Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej.
  Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Program - Działalność upowszechniająca naukę
  Zadanie  - Tworzenie i utrzymywanie baz danych. Kontynuowanie tworzenia bazy danych
  w systemie PROLIB, w oparciu o księgozbiór Biblioteki Głównej.

Dotacje przyznane w 2012 roku:

Gmina Wrocław

Gmina Wrocław:
 • Otwarta Pracownia Gepperta - edycja 2012
 • Wydawnictwo albumowe - Leon Podsiadły z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Wydawnictwo albumowe - Zbigniew Karpiński z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Studenckie Święto Wrocławia
 • Przygotowanie i opublikowanie katalogu dokumentującego wystawę prac artystów wrocławskich w Wiesbaden oraz artystów niemieckich we Wrocławiu
 • Przygotowanie wystawy multimedialnej Wcześniej - Dzisiaj na jubileusz 40-lecia Katedry Sztuki Mediów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu wraz z artystycznymi działaniami towarzyszącymi uroczystościom
 • Przygotowanie i opublikowanie katalogu prac „Hipotezy i hipostazy” znanego wrocławskiego artysty malarza Łukasza Huculaka na cykl wystaw w różnych miastach Polski oraz we Wrocławiu
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej oraz przygotowanie i druk katalogu DYPLOMY ASP 2012
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki „VISITING PROFESSORS”
 • Wizyta prof. R.W.Kluszczyńskiego
 • Realizacja w Bratysławie wystawy pt. ‘Cudowne miejsce”
 • Przestrzeń pomiędzy nami/Space between us/Der raum zwischen uns” z okazji 25-lecia współpracy miast partnerskich Wrocław-Wiesbaden
 • Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji wystawy plakatów Geta Stankiewicza ze zbiorów Muzeum ASP w tym publikacji katalogu
 • Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji wystawy plakatów studentów Geta Stankiewicza pt. „Get. A kto to? Ze zbiorów Muzeum ASP w tym publikacji katalogu wystawy
 • Przeprowadzenie wykładu i warsztatów tworzenia kukiełek służących do animacji stop motion

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program - Edukacja kulturalna i diagnoza kultury - Edukacja artystyczna:

 • V Międzynarodowy Konkurs Rysunku Wrocław 2012
 • Realizacja wystawy wraz z katalogiem, poświęconych twórczości i szeroko pojętej działalności prof. Eugeniusza Gepperta

Program - Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego:

Wyposażenie mini huty szkła oraz pracowni ceramicznych w urządzenia i sprzęt specjalistyczny, w nowo powstającym obiekcie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu "Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności".

Dotacje przyznane w 2011 roku:

Gmina Wrocław

Gmina Wrocław:
 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2011
 • Wydawnictwo albumowe- Michał Jędrzejwski z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Wydawnictwo albumowe- Mieczysław Zdanowicz z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Realizacja spektaklu „Don Juan czyli Ja i Ja” wg R. Topora i akcji ulicznej performance „Wehikuł Praga-Wrocław” przez studentów 3 uczelni artystycznych Wrocławia na 12 Quadriennale Scenografii w Pradze
 • Studenckie Święto Wrocławia
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki
 • Opublikowanie czasopisma artystycznego FORMAT 60
 • Wydanie Indeksu nr 2 do czasopisma artystycznego FORMAT
 • Organizacja Festiwalu Wysokich Temperatur 2011
 • Realizacja wystawy Hallo Wrocław 2011- Goerlitz/Zgorzelec
 • Organizacją wystawy Marzeny Krzemińskiej – Baluch oraz Patrycji Dubiel, w Budynku Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej w Brukseli

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program - Rozwój szkolnictwa artystycznego - Edukacja artystyczna:

 • Organizacja i realizacja 10 Konkursu Gepperta we Wrocławiu
 • Warsztaty artystyczne oraz sympozjum dla członków organizacji zrzeszającej niezależne uczelnie sztuki i design’u AIAS

Program - Infrastruktura Kultury:

 • Przebudowa i modernizacja auli oraz pomieszczeń przyległych w budynku głównym ASP pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
Załączniki