Projekty dotowane

Dotacje przyznane w 2017 roku:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej Katedry Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
     „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 
  • Program Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego- Zakup wyposażenia i oprogramowania do pracowni specjalistycznych ASP, sali audytoryjnej, Biura PR oraz Sekcji IT.