Studia w języku angielskim

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny programowej na kierunku Grafika na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim uchwałą nr 346/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku przyznało ocenę wyróżniającą.


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM RPROWADZONE NA WYDZIALE GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW:

MA in PRINTMAKING / GRAFIKA – specjalność GRAFIKA ARTYSTYCZNA
Studia II stopnia, niestacjonarne, wieczorowe w języku angielskim

INTERDISCIPLINARY PRINTMAKING
Studia podyplomowe, niestacjonarne, wieczorowe w języku angielskim

STUDIA DOKTORANCKIE na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów
Studia III stopnia, niestacjonarne, wieczorowe w języku angielskim

Printmaking in English Office, Ł3

osoba kontaktowa: Zuzanna Dyrda
telefon kom.: +48 509 900 464
kontakt telefoniczny pn.-pt. w godz. 10:00-16:00
e-mail: printmaking@asp.wroc.pl
kontakt osobisty w biurze po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo

www.printmaking.asp.wroc.pl
www.facebook.com/wroclawprintmaking 
www.go-poland.pl
Wrocław Promo Movie by AEKH Wrocław