Architektury Wnętrz - stopień I specjalność Aranżacja Wnętrz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA ASP WE WROCŁAWIU

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA DWUSTOPNIOWE STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Na kierunek – Architektura Wnętrz ( I. stopień – 3 letni – licencjacki )
w specjalności – Aranżacja Wnętrz

REKRUTACJA: 

I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH – kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (bez egzaminów czy pokazu prac), która odbędzie się dnia:

DOKUMENTY: w teczce wiązanej należy złożyć w p. nr 104 M ( I p. nowe skrzydło ) w terminie (termin zostanie podany w kwietniu 2017r) ( Teczka opisana: imię i nazwisko, adres domowy + kod pocztowy, kierunekstudiów ):

1 – Rekrutacja on-line (kwestionariusz wydruk po rejestracji).

2 – Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis ( tegoroczni maturzyści – zaświadczenie przystąpienia do egzaminu dojrzałości )

3 – Orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane w 2017r.

4 – 3 fotografie kolorowe 35/45 mm ( na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów ) 

Osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe.

zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli-co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: < nazwa uczelni >_< imię _ nazwisko>_<PESEL>.jpg ( np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg ) Zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. Dołączyć kopertę + znaczek pocztowy na wysłanie korespondencji.

5 – Ksero dowodu osobistego ( w przypadku nowych dowodów – dwukrotne powiększenie ).

6 – Dowód wpłaty ( wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie podana w czerwcu 2017r.).

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - wysokość zostanie podana w zerwcu 2017r.

Czesne roczne 6100 zł. jednorazowo do dnia: 15.10.2017 r. lub w miesięcznych ratach (8x812,5 zł)

Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.AWiW.info

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: AWiW studia niestacjonarne

kierunek: Architektura Wnętrz

ZASADY REKRUTACJI:

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyła będzie dostarczonej dokumentacji, odbytej edukacji oraz doświadczeń ze sztukami plastycznymi kandydata.

ZASADY OCENY:

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej – każdy z członków komisji maksymalnie 10 punktów.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania -  40

Ilość miejsc na kierunku AW, I rok, I stopień: 20 osób.