Malarstwo - dwustopniowe, zaoczne

Dziekanat Wydziału Malarstwa i Rzeźby informuje, że prowadzi dodatkowy nabór  na rok akademicki 2016/2017 na dwustopniowe niestacjonarne studia zaoczne na kierunku malarstwo.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA:

Na studia zaoczne I stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku oraz ich omówienia. Nie obowiązuje limit wieku.

TERMIN PRZEGLADU: 17 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2016 r. GODZ. 12.00 - aula (110-P)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
12 do 16.09.2016 r. w godzinach. 12.00 - 15.00- dziekanat Wydz.MiRz pok.116-M

(można również rejestrować się elektronicznie lub przesyłać dokumenty pocztą - ale z kilkudniowym wyprzedzeniem) 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz (do pobrania na naszej stronie internetowej),
  • świadectwo dojrzałości,
  • 2 fotografie kolorowe (35 x 45 mm) , 1 zdjęcie w postaci elektronicznej CD opisane (nazwa uczelni_imię_nazwisko_pesel.jpg np. asp_jan_kowalski_12345678910.jpg),
  • ksero z dowodu osobistego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100,- zł)

Opłaty można uiszczać na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93105015751000000502696594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO ZAOCZNE

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA:

Na studia zaoczne II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku malarstwo lub kierunków pokrewnych na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku. Nie obowiązuje limit wieku.

TERMIN PRZEGLADU: 17 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2016 r. GODZ. 12.00 - aula (110-P)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
12 do 16.09.2016 r. w godzinach. 12.00 - 15.00- dziekanat Wydz.MiRz pok.116-M

(można również rejestrować się elektronicznie lub przesyłać dokumenty pocztą - ale z kilkudniowym wyprzedzeniem) 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz (do pobrania na naszej stronie internetowej),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
  • 2 fotografie kolorowe (35 x 45 mm) , 1 zdjęcie w postaci elektronicznej CD opisane(nazwa uczelni_imię_nazwisko_pesel.jpg np.:asp_jan_kowalski_12345678910.jpg),
  • ksero z dowodu osobistego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100,- zł)

Opłaty można uiszczać na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93105015751000000502696594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO II stopnień ZAOCZNE

Załączniki