Wzornictwo - stopień II (magisterski)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA

Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA DWUSTOPNIOWE STUDIA

NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKI 2016/2017

na kierunek: WZORNICTWO – stopień II / magisterski (4 semestry)

w specjalności: Projektowanie Form Przemysłowych

REKRUTACJA:

I ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH – rozmowa kwalifikacyjna połączona z obowiązkowym przeglądem

portfolio dokumentującym prace wykonane w czasie studiów licencjackich odbędzie się dnia:

01.07.2016 r. (piątek) / pawilon D ul. Traugutta 19-21 / godz. 10.00.

ZASADY REKRUTACJI:

kwalifikacja odbywa się na podstawie;

a – przeglądu i oceny przedłożonego przez kandydata portfolio dokumentującego

prace wykonane w czasie studiów I-go stopnia

b – omówienia przez kandydata prezentowanego portfolio i oceny indywidualnych

predyspozycji studenta do podjęcia studiów II-go stopnia.

ZASADY OCENY:

każdy z członków komisji może przyznać: do 10 punktów – za prace zebrane w portfolio

do 6 punktów – za rozmowę kwalifikacyjną

maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania = 64

minimalna ilość punktów konieczna do kwalifikacji = 32

LIMIT PRZYJĘTYCH:

kierunek WZORNICTWO – 20 osób

Jeśli nie zostanie osiągnięte minimum naboru (15 osób) studia magisterskie niestacjonarne

na Kierunku WZORNICTWO, nie zostaną otworzone.

DOKUMENTY:

w teczce wiązanej należy złożyć w pok. nr 104 M (I p. nowe skrzydło)

w terminie do 29.06.2016 r.

Teczka opisana: imię i nazwisko, adres domowy + kod pocztowy, kierunek studiów:

1 – Podanie na studia (kwestionariusz do pobrania na stronie uczelni www.asp.wroc.pl).

2 – Zdjęcia:

• 3 fotografie kolorowe 35/45 mm (na odwrocie – imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów)

osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu

i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

tło zdjęcia nie może być białe;

• zdjęcie w postaci elektronicznej (CD):

powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli – co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG,

rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż

60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie:

< nazwa uczelni >_< imię _ nazwisko>_<PESEL>.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg);

• zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane;

• dołączyć kopertę + znaczek pocztowy na wysłanie korespondencji.

3 – Ksero dowodu osobistego (w przypadku nowych dowodów – dwukrotne powiększenie ksero).

4 – Odpis dyplomu licencjackiego (absolwenci ASP we Wrocławiu w późniejszym terminie).

5 – Dowód wpłaty 100 zł (opłata za przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej).

6 – Oryginał świadectwa dojrzałości.

7 – Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania na ASP, wydane w 2016 roku.

OPŁATY:

za I rok studiów w kwocie 6500 PLN (w dwóch ratach semestralnych)

• I rata – 3250 PLN, do dnia 15.10.2016 r. (możliwa negocjacja większej ilości rat)

• II rata – 3250 PLN, do dnia 15.02.2017 r. (możliwa negocjacja większej ilości rat)

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: studia niestacjonarne, kierunek: WZORNICTWO

Dodatkowe informacje dostępne w dziekanacie lub na stronie internetowej: www.AWiW.info

Wrocław, 31.05.2016

Załączniki