Skowroński Artur

Artur Skowroński
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego
Pracownia Reklamy

Urodzony w 1970 roku w Głuszycy. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom zrealizował w 1997 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem prof. Haliny Pawlikowskiej, uzupełniony grafiką projektową w Pracowni prof. Jana Jaromira Aleksiuna. W latach 1997-2004 asystent w tejże Pracowni. Od 2014 prowadzi Pracownię Reklamy w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Od 2010 roku kierownik Studiów Niestacjonarnych I i II Stopnia na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne. Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową oraz instalacjami interaktywnymi.
   Na polu grafiki projektowej zajmuje się plakatem, książkami, identyfikacją wizualną. Plakat – zagadnienia związane ze zjawiskami społecznymi i politycznymi oraz tematyką kulturalną promującą sztukę i naukę. Książka – wydawnictwa albumowe, katalogi, pozycje naukowe („Dyskurs” ASP Wrocław, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” OPiP, w latach 2008–2010 współpracował z oficyną ATUT ). Identyfikacja wizualna – kreowanie wizerunku wydarzeń kulturalnych: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (2009), „Solidarny Wrocław” (2010), AIAS (2011), Międzynarodowy Festiwal Historyczny. ANAMNESES (2012, 2013) znaki serii wydawniczych do książek przybliżających polskiemu czytelnikowi problematykę czeską „Czeski Horyzont”, czy środkowoeuropejską „Studia z Historii Kultury Europy Środkowej”.