Kurs z zakresu malarstwa i rysunku

KURS Z ZAKRESU MALARSTWA I RYSUNKU

UWAGA! Bardzo prosimy o sprawdzenie przed przybyciem na kurs dokształcający czy zajęcia się odbywają!

Kurs na Wydziale Malarstwa i Rzeźby
pracownia: prof. Wojciecha Lupy
prowadzący: as. Jarosław Grulkowski

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 roku i trwają cały rok akademicki.

pracownia nr. 207, II piętro (Plac Polski 3/4).

Zapraszamy na stronę www pracowni 207, gdzie można dowiedzieć się więcej o pracowni
i osiągnięciach jej wychowanków.

Zajęcia odbywają się w prac.207 II p. w następujące dni :

marzec : 4 , 11 , 18 , 25

kwiecień : 1 , 8 , 22 , 29

maj :          6 , 13 , 20 , 27

czerwiec: - inf. o zajęciach w czerwcu / Maraton/ już wkrótce.

Informacja: tel. 71-34-380-31 wew. 217

MALARSTWO:
Sobota, godz. 8.00 - 13.00

RYSUNEK:
Sobota, godz. 13.30 - 18.00

KURS Z MALARSTWA I RYSUNKU

Adresatem programu zajęć z malarstwa i rysunku w pracowni 207 są wszyscy zainteresowani powyżej 16 roku życia. Program został tak przygotowany, że jest odpowiedni zarówno dla amatorów malarstwa i rysunku pragnących rozwijać własne umiejętności, jak również dla kandydatów na studia Akademii Sztuk Pięknych. Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artysycznych. Definiuje w swej istocie wnikliwą obserwację rzeczywistości opartą o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń.

Pedagog wyczulony jest na wyłaniające się podczas pracy indywidualne cechy artysty, ich ujawnianie i rozwój. Omówienie zagadnień zawierających się w problemach malarskich i rysunkowych podejmowanych przez kursanta jest istotną rolą prowadzącego zajęcia. Indywidualne rozmowy z kursantem ułatwiają świadome poszukiwania formalne, kursant poznaje pojęcia definiujące rysunek i malarstwo (kompozycja, konstrukcja, struktura, poszczególne elementy, przestrzeń, poszczególne sekwencje, kadry, ujęcia, rysunek, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura).

Pracownia, w której prowadzony jest kurs stwarza wyjątkowe warunki skupienia, zebrane są w niej interesujące, muzealne eksponaty, kolekcjonowane przez lata. Praca w tak szczególnym miejscu pobudza chęć obserwacji i zamiłowanie do sztuki.

Zachęca się do przynoszenia ze sobą prac malarskich i rysunkowych przgotowywanych przez kursanta, co jest podstawą konsultacji ułatwiających samodzielny rozwój artystyczny osoby.

Materiały potrzebne na zajęcia z rysunku:
- szkicownik format A4
- brystol rysunkowy [B1] 100/70cm
- opcjonalnie: węgiel, ołówki [różne miękkości], grafit,
- gumka do mazania

Rysunek rozpoczynamy od wstępnych szkiców, by uchwycić proporcje modela i zakomponować płaszczyznę kartki papieru.Szkice stanowią dobre przygotowanie do rysunku studyjnego, wykonywanego na formacie 100/70cm, pozwalają uniknąć trudności związanych z konstrukcją postaci i kompozycją płaszczyzny. Ostatecznym rezultatem zajęć jest rysunek studyjny oparty na obserwacji modela. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi rysunek.

Opłata za zajęcia z rysunku: 80zł

Materiały potrzebne na zajęcia z malarstwa:
- szkicownik format A4
- opcjonalnie: brystol kredowany [B1], podobrazie malarskie100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm
- opcjonalnie: farby akrylowe, farby olejne, terpentyna

Malarstwo rozpoczynamy od wstępnych szkiców, pozwalających zaaranżować płaszczyznę, by świadomie dokonać wyboru kompozycji realizowanej następnie na formacie 100/70cm. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi malarstwo.

Opłata za zajęcia z malarstwa: 80zł