Scenografia

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne

1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.

2.  Kandydat wykazuje się orientacją z zakresu historii sztuki i jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

 II etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych, w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.

Załączniki