Grafika

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent grafiki jest  kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych,  firmach reklamowych oraz wydawnictwach.  Jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych, oraz w instytucjach kultury.


Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.
O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych punktowanych części.

I etap

Przegląd  PORTFOLIO decydujący o dopuszczeniu do dalszego etapu egzaminu.I etap

 • Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO dotychczasowych dokonań plastycznych, w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).
 • Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie
  4 czerwca 2018r drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres:

ftp0.asp.wroc.pl >>> INSTRUKCJA

folder REKRUTACJA
katalog GRAFIKA
PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac: 

1.   Format plików:

 •      768×1024 px
 •      *.jpg      
 •      rozdzielczość 72 dpi
 •      pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)

2.   Lista z opisem plików:

 •      dokument  *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem (np. KowalskiJan.doc/pdf)
 •      numeracja 1–20
 •      kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików
 •      każda praca powinna być opisana:
 •      rok powstania
 •      wymiary (wysokość x szerokość)•     opis techniki wykonania
 •      tytuł (jeżeli jest) (np. 1. 2014, 100×70 cm, rysunek ołówkiem, tytuł) 

3.   Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu:

PESEL_Kierunek (Prosimy nie opisywać głównego katalogu nazwiskiem i imieniem)

UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin@asp.wroc.pl).

Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu praktycznego zostanie ogłoszona 14.06.2018r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

II etap

Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek i egzamin specjalistyczny.

III etap

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o portfolio i prace realizowane w trakcie egzaminu praktycznego.


Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek GRAFIKA

zostanie podany w czerwcu 2018

Wykaz materiałów na egzamin specjalistyczny - kierunek GRAFIKA

zostanie podany w czerwcu 2018