Rzeźba

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Studia rzeźbiarskie to studia poprzez praktykę!

Podstawowe zagadnienia na studiach rzeźbiarskich:

 • kształtowanie bryły w relacji do otoczenia
 • zagadnienia z zakresu projektowania
 • stosowanie adekwatnych technik i materiałów rzeźbiarskich

Oferta dydaktyczna:

 • klasyczny warsztat rzeźbiarski – studium modela
 • techniki rzeźbiarskie w pracowniach specjalistycznych – kamień, drewno, metal, odlewnictwo, ceramika, sztukatorstwo oraz podstawy konserwacji rzeźby
 • projektowanie rzeźby w urbanistyce i architekturze
 • medalierstwo
 • nowe media

Czym może zajmować się absolwent rzeźby:

Umiejętności zdobyte na RZEŹBIE stanowią podstawę do wielu kierunków dalszego rozwoju. Nasi absolwenci poza pracami typowo rzeźbiarskimi również projektują wnętrza, scenografię, zajmują się modelowaniem 3D. Jest to kierunek dający bardzo wszechstronne umiejętności a zatem również możliwości na rynku pracy.

Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

Egzaminy wstępne

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 

 • 10 prac z rysunku, 
 • wymagane jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich, nie ma wymogu przedstawienia prac malarskich.

 II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Rzeźba

Materiały na egzamin

 • rysunek - szkicownik, ołówek, węgiel, sepia
 • rzeżba - narzędzia np. nóż, szpachelki

III etap

Zadanie specjalistyczne

ma na celu ujawnienie predyspozycji i rozumienia przestrzeni, formułowania prawidłowej odpowiedzi ( pomysł, rozwiązania ) na przedstawiony temat;