Rzeźba

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
wymagane jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich, nie ma wymogu przedstawienia prac malarskich.

 II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Rzeźba

Materiały na egzamin

  • rysunek - szkicownik, ołówek, węgiel, sepia
  • rzeżba - narzędzia np. nóż, szpachelki

III etap

Zadanie specjalistyczne

ma na celu ujawnienie predyspozycji i rozumienia przestrzeni, formułowania prawidłowej odpowiedzi ( pomysł, rozwiązania ) na przedstawiony temat;