Studia doktoranckie

Międzywydziałowe Studia Doktoranckie

  • z wykładowym j. polskim – stacjonarne
  • z wykładowym j. angielskim – niestacjonarne

KONTAKT

Studia doktoranckie

tel: +48 71 343 80 31 wew. 215

m.lukasik@asp.wroc.pl

Studia doktoranckie z wykładowym j. angielskim

tel: +48 509 900 464

printmaking@asp.wroc.pl


inf/zam:

M.Szumiejko DOS