VI. Pracownia Malarstwa

Prowadzący: Prof: Leszek Mickoś.

W pracowni ważne jest tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi własnej drogi twórczej, wspólne formułowanie tematów i współpraca ze studentami. Rzetelna i systematyczna praca podczas obowiązkowych zajęć oparta na wnikliwej obserwacji studiowanego obiektu.
Popieramy poszukiwanie nowych form obrazowania, nowych środków wyrazu, niekonwencjonalnych mediów.
Akceptujemy poszukiwania idące ku sztuce przyszłości jak i te nawiązujące do tradycji.